Siedemdziesiąt pięć lat temu, na przełomie lat 1932 i 1933, trzej absolwenci Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Uniwersytetu Poznańskiego: Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski złamali szyfr niemieckiej maszyny kodującej Enigma, co pozwoliło na odczytywanie tajnej korespondencji III Rzeszy. Sześć lat później, w przededniu napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, przekazano wywiadowi francuskiemu i angielskiemu kopię niemieckiej maszyny do kodowania oraz urządzenia i metody umożliwiające odszyfrowywanie depesz nieprzyjaciela.

Historycy są zgodni w ocenie, że możliwość odczytywania przez Sprzymierzonych korespondencji szyfrowanej z wykorzystaniem Enigmy przyczyniła się do skrócenia czasu trwania II wojny światowej i do ocalenia wielu istnień ludzkich. To był istotny wkład Polski w pokonanie nazizmu. Osiągnięcia naukowe i postawa etyczna trzech polskich kryptologów to także świadectwo dla obecnych i przyszłych pokoleń, że walczyć o niepodległość i pomyślność ojczyzny można równie skutecznie potęgą umysłu, jak daniną krwi.

Zasługi Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego oraz Henryka Zygalskiego są godne upamiętnienia także z uwagi na fakt, iż badania wybitnych absolwentów poznańskiej uczelni oraz brytyjskich matematyków odegrały również znaczącą rolę w narodzinach informatyki. Warte podkreślenia jest, że sukces pracowników przedwojennego Biura Szyfrów, dający początek wykorzystaniu zaawansowanej matematyki w kryptologii, był możliwy dzięki wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego.

Z okazji 75 rocznicy złamania szyfru Enigmy Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, składając hołd trzem zasłużonym polskim kryptologom, absolwentom naszej uczelni, ustanawia cykl corocznych wykładów z informatyki ich imienia.

Cykl został zainaugurowany 25 stycznia 2008 roku Dniem Kryptologii. Następujący goście wystąpili podczas tego dnia:

W dniu 19 czerwca 2009 z wykładem wystąpił: W dniu 28 maja 2010 z wykładem wystąpił: W dniu 10 listopada 2011 z wykładem wystąpiła: W dniu 29 listopada 2012 z wykładem wystąpił: W dniu 6 listopada 2014 z wykładem wystąpił: W dniu 26 marca 2015 z wykładem wystąpił: W dniu 24 maja 2016 z wykładem wystąpił: W dniu 24 maja 2017 z wykładem wystąpił: W dniu 25 stycznia 2018 z wykładami wystąpili: