Wideo

Program

10.11.2011
9:15Złożenie kwiatów pod tablicą kryptologów w Collegium Minus
10.00Udział w uroczystym otwarciu wystawy „ENIGMA. ODSZYFRUJ ZWYCIĘSTWO” Aula Collegium Iuridicum Novum
15.00Spotkanie w Klubie Profesorskim WMiI
15.30Shafi Goldwasser Secrets and Proofs: The Role of Randomness Aula A Wydziału Matematyki i Informatyki
Abstract:
Secrecy, which lays at the heart of cryptography, is an ancient art. This art form has been transformed into a science in the last 30 years, using the tools and esthetics of computational complexity theory. Two essential ingredients of these developments are the use of randomi-zation techniques, and redefining mathematical notions such as “information”, “randomness” and “what constitutes a proof” from a computationally bounded point of view. In this talk I will describe highlights of the development of modern cryptography, emphasizing the role of these crucial ingredients.

Profesor Shafi Goldwasser z Massachusetts Institute of Technology i Weizmann Institute of Science to jedna z najwybitniejszych postaci współczesnej informatyki. Znana jest przede wszystkim jako współodkrywczyni dowodów z wiedzą zerową, dzisiaj już standardowego narzędzia przy projektowaniu wielu protokołów kryptograficznych. Od 1997 roku kieruje grupą badawczą zajmującą się zagadnieniami bezpieczeństwa w kryptologii. W ramach dwóch innych zespołów naukowych prowadzi badania związane z teorią złożoności i sztuczną inteligencją. Jest członkiem najważniejszych amerykańskich akademii naukowych i laureatką wielu prestiżowych nagród, w tym dwukrotnie Nagrody Gödla przyznawanej w informatyce teoretycznej. W 2010 roku uhonorowana została Medalem Benjamina Franklina, a w 2011 - IEEE Piore Award.

zawiadomienie(1)

zawiadomienie(2)