Wideo


Program

24.05.2017
10:00Złożenie kwiatów pod pomnikiem
15:00Spotkanie w Klubie Profesorskim WMiI
15:30Christos H. Papadimitriou A computer scientist thinks about the brain
Aula A Wydziału Matematyki i Informatyki
Abstract:

During the past two decades, computer scientists ventured beyond the study of the computer and its capabilities and limitations, to reach for a computational understanding of the Internet. Arguably, this has transformed computer science (theretofore categorized as applied and mathematical science) into a social science and a natural science. After introductory examples of algorithmic insights into key problems in economics and evolution, I will discuss current work with Wolfgang Maass and Santosh Vempala on models for the creation and interaction of symbolic memories in the brain.


Christos H. Papadimitriou, syn nauczycieli Harilaosa i Wiktorii, urodził się i wychowywał w Grecji. Studiował elektrotechnikę na Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Atenach. W 1973 roku z powodów politycznych wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W 1976 roku w Princeton uzyskał pod kierunkiem Kennetha Steiglitza tytuł doktora. W latach 1976 – 1988 wykładał na Uniwersytecie Harvarda, MIT i Uniwersytecie Stanforda. W 1988 roku objął stanowisko profesora informatyki imienia Jacobsa na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, a od 1996 roku zajmuje prestiżowe stanowisko profesora imienia C. Lestera Hogana na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Od 1978 roku jest członkiem Instytutu Millera na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a w latach 1982 – 1988 był także profesorem Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach.

Profesor Papadimitriou to autor lub współautor wielu szeroko znanych podręczników i książek z informatyki, takich jak: “Algorithms”, “Combinatorial Optimization” (z Kennethem Steiglitzem) i “Computational Complexity” (przetłumaczona na język polski), a także ponad 400 artykułów naukowych z teorii algorytmów i teorii złożoności oraz ich zastosowań w informatyce, bazach danych, systemach kontroli, sztucznej inteligencji i robotyce, sieciach i Internecie, ekonomii i teorii gier, biologii i ewolucji oraz badaniach związanych z działaniem mózgu.

Christos Papadimitriou jest członkiem National Academy of Sciences, American Academy of Arts and Sciences, National Academy of Engineering oraz Association for Computing Machinery (z tytułem ACM Fellow). Otrzymał wiele nagród, w szczególności – w 2002 roku Knuth Prize, w 2012 – Gödel Prize, w 2015 roku EATCS Award, w 2016 - IEEE von Neumann medal. Jest doktorem honoris causa wielu prestiżowych uczelni europejskich, w szczególności ETH w Zurichu, Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach, Politechniki Federalnej w Lozannie oraz Université Paris Dauphine. W 2014 roku prezydent Republiki Helleńskiej mianował Papadimitriou komandorem Orderu Feniksa.

Papadimitriou jest również autorem powieści “Turing” (MIT Press 2003), międzynarodowego bestselleru - komiksu “Logicomix” (Bloomsbury 2010, współautor: A. Doxiadis, wydanego również w języku polskim w 2011 roku), powieści “Independence” (Patakis Publishers 2012), a także tomu esejów w języku greckim.